Ayur-Veda

Ayur-Veda betyder kunskap om livet, en urgammal visdom om hälsa och liv. Ayur-Veda är världens äldsta medicinska vetenskap, vilken är beprövad i tusentals år. Ayur-Veda tillämpas i såväl Indien, Nepal, Tibet, Sri Lanka och Indonesien. Och har sitt ursprung i de Vediska skrifterna. Ayur-Veda använder kunskaper om universums byggstenar, de fem elementen: rymd, luft, eld, vatten och jord.

De fem elementen och dess egenskaper används också för att beskriva de tre naturkrafter eller energi former (Doshor) som reglerar alla processer och funktioner både i kropp och resten av universum. De kallas Vata, Pitta och Kapha.

Hälsa har vi när dessa är i balans och det är balans mellan kropp, sinne och själ.

Varje individ föds med en personlighet där en eller två av dessa ”Doshor” överväger. Vi mår bra fysiskt och mentalt så länge samspelet mellan dessa fungerar på ett balanserat sätt. Doshorna förklarar varför vi är olika och varför våra olika obalanser/sjukdomar uppstår och vad vi kan göra för att återfå hälsa.

Inom Ayur-Veda används mycket grundläggande råd som livsstilsråd, kost, motion, yoga, meditation, andningsövningar, örter m.m. för att återfå balansen och bibehålla hälsan. Allt anpassat efter personligheten ”Doshorna”.

Ayur-Veda ger oss tekniker som hjälper oss att ta ansvar för vår egen hälsa och bibehålla den.

Ayur-Vedas huvudsyfte:
* Öka andlig medvetenhet
* Öka livskvalliteten
* Hålla friska människor friska
* Leva med naturens rytmer (balans i sitt eget liv)
* Lindra/eliminera sjukdomar