Välkommen

Hälsa för kropp och själ

Den kallas en frisk person, vars doshor är i balans, vars matsmältningsprocesser, kroppsvävnader och utsöndringsprocesser är i balans, och vars inre Själv, sinnesorgan och sinne är i ett alert och lyckligt tillstånd, förankrat i sig själv.
(Auyrvedas definition på en frisk person enligt Sushruta)

Vad är att vara frisk ? Är det samma för alla?
Vad är att vara frisk för dej ? Är vi friska?
Hur kan vi göra för att vara (eller bli) friska?

Jag heter Ingela Robertsson och är ayurvedisk hälsorådgivare sedan flera år.